Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra hel- och delägda bolag samt dess styrelser.

Ovan är ett urval,

Stiftelser och råd

Här hittar du stiftelser, råd och arbetsgrupper i kommunen där kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret.

Partier