Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra hel- och delägda bolag samt dess styrelser.

Ovan är ett urval, se samtliga 27 bolag.

Stiftelser och råd

Här hittar du stiftelser, råd och arbetsgrupper i kommunen där kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret.

Ovan är ett urval, se samtliga 18 stiftelser och råd.

Kommunstyrelsens organisationer

Kommunen har intresse i ett antal organisationer. Kommunstyrelsen utser representanter eller har det yttersta ägaransvaret över dessa organisationer. Här presenteras de av kommunstyrelsen beslutade uppdragen.

Partier