Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Landskronahus AB

Mandatperiod: 2023-05-02 - 2027-05-02

Länkar:
Landskrona stadshus AB
Hemsida