Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Individ- och familjenämndens arbetsutskott

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31