Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Gode män enligt fastighetsbildningslagen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31