Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Teknik- och fritidsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31