Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Nämndemän vid domstolen

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31