Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Mandatperiod: 2023-01-10 - 2026-12-31