Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Stiftelser och donationsfonder

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Johansson Falk Tutti Ej partiansluten Lekmannarevisor 1
Bergman Anna-Greta Arbetarepartiet-socialdemokraterna Lekmannarevisor 2