Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Landskrona Fastighetsförvaltning AB

Mandatperiod: 2023-05-02 - 2027-05-02