Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Benediktsson Lena Liberalerna Ledamot 1
Örtegren Eva Arbetarepartiet-socialdemokraterna Ersättare 2
Bondesson Alf Erik Liberalerna Förtr vald revisor 3