Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Mandatperiod: 2023-05-02 - 2027-05-02

Länkar:
Hemsida

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Brorsson Torbjörn Moderata samlingspartiet Ombud 1
Azemi Fatmir Arbetarepartiet-socialdemokraterna Suppl för ombud 2