Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Skånes kommuner (förbundsmöte)

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31