Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Emil Fennstam (SD)

Kontaktinformation

E-post:
emil.fennstam@landskrona.se

Uppdrag (16 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Fastighetsbolaget Kronan 3 Landskrona AB Ledamot 2023-05-29 2024-05-31
Karlslunds Bostadsutveckling AB Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
Landskronahus AB Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott Ledamot 2023-01-10 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Landskrona Fastighetsförvaltning AB Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
Fastighetsbolaget Kronan 5 Landskrona AB Ledamot 2023-05-29 2024-05-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Fastighetsbolaget Neptun 35 AB Suppleant 2023-05-02 2027-05-02
Landskrona Stadsutveckling AB Ledamot 2023-05-02 2024-05-01
Landskrona Verksamhetslokaler AB Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
Stadsbyggnadsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Landskronahem Försäljning AB Suppleant 2023-05-02 2027-05-02
AB Landskronahem Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
Kommunstyrelsens struktur och klimatfond Ledamot 2023-03-09 2026-12-31
Fastighetsbolaget Kronan 6 Landskrona AB Ledamot 2023-05-29 2024-05-31