Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Elvir Mesanovic (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0709470298 (mobil)

Postadress:
FRÖJDENBORGSGATAN 39 261 38 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
elvir.mesanovic@landskrona.se

Uppdrag (24 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2023-01-12 2026-12-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Landskronahus AB Ledamot 2023-05-29 2027-05-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2023-01-12 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Landskrona Verksamhetslokaler AB Ledamot 2023-05-29 2027-05-02
Skånes kommuner (förbundsmöte) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
AB Sydvatten Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
Skånes Luftvårdsförbund Ledamot 2023-02-09 2026-12-31
Karlslunds Bostadsutveckling AB Ledamot 2023-05-29 2027-05-02
Landskrona Stadshus AB Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
Tillväxt Landskrona AB Vice ordförande 2023-05-02 2027-05-02
Kommunfullmäktiges valutskott Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Utbildningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2023-01-27 2026-12-31
Kommunstyrelsens struktur och klimatfond Ledamot 2023-01-12 2026-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2023-01-01 2026-12-31
Utbildningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Miljönämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Miljönämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-19 2026-12-31
Hilleshögs Företagspark AB Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
AB Landskronahem Ledamot 2023-05-29 2027-05-02
Landskrona Fastighetsförvaltning AB Ledamot 2023-05-29 2027-05-02
Arbetsmarknadsråd Ledamot 2023-02-09 2026-12-31