Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Jenny Tillander (S)

Kontaktinformation

Telefon:
042-377077 (arbete)

E-post:
jenny.tillander@landskrona.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Skånes Luftvårdsförbund Ersättare 2023-02-09 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens struktur och klimatfond Ersättare 2023-01-12 2026-12-31
Skånes kommuner (förbundsmöte) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-12 2026-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2023-01-12 2026-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31