Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Fatmir Azemi (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-470328 (mobil)

E-post:
fatmir.azemi@landskrona.se

Uppdrag (17 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Fastighetsbolaget Kronan 5 Landskrona AB Ledamot 2023-05-01 2024-05-31
Landskrona Stadshus AB Suppl för ombud 2023-05-02 2027-05-02
AB Sydvatten Suppl för ombud 2023-05-02 2027-05-02
Krisledningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Föreningen Europakorridoren Ersättare 2023-02-09 2026-12-31
Fastighetsbolaget Kronan 6 Landskrona AB Ledamot 2023-05-02 2024-05-31
Skånes kommuner (förbundsmöte) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordf 2023-01-12 2026-12-31
Kommunstyrelsens struktur och klimatfond Vice ordförande 2023-01-12 2026-12-31
Landskrona Stadsutveckling AB Ledamot 2023-05-02 2024-05-01
Familjen Helsingborg (fd Skåne Nordväst) Ledamot 2023-02-09 2026-12-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB Suppl för ombud 2023-05-02 2027-05-02
Fastighetsbolaget Kronan 3 Landskrona AB Ledamot 2023-05-02 2024-05-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ersättare för ombud 2023-02-09 2026-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2023-01-01 2026-12-31