Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Mattias Adolfsson (L)

Kontaktinformation

E-post:
mattias.adolfsson@landskrona.se

Uppdrag (14 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Politiskt samråd för färdtjänst Ledamot 2023-02-09 2026-12-31
Fastighetsbolaget Neptun 35 AB Suppleant 2023-05-02 2027-05-02
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Landskronahus AB Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
Landskrona Fastighetsförvaltning AB Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
Landskrona Verksamhetslokaler AB Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
AB Landskronahem Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-12 2026-12-31
Karlslunds Bostadsutveckling AB Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Landskronahem Försäljning AB Suppleant 2023-05-02 2027-05-02
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-18 2026-12-31
Teknik- och fritidsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31