Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Torsten Nyman (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0705 853014 (mobil)

E-post:
torsten.nyman@landskrona.se

Uppdrag (15 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Samordningsförbundet Landskrona - Svalöv (FINSAM) Förtr vald rev ers 2023-01-01 2026-12-31
Kommunrevisionen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Tillväxt Landskrona AB Lekmannarevisor 2023-05-02 2027-05-02
Landskrona Stadshus AB Suppl för lekm rev 2023-05-02 2027-05-02
Rederiaktiebolaget Ventrafiken Lekmannarevisor 2023-05-02 2027-05-02
Landskrona Fastighetsförvaltning AB Suppl för lekm rev 2023-05-02 2027-05-02
Fastighetsbolaget Neptun 35 AB Suppl för lekm rev 2023-05-02 2027-05-02
AB Landskronahem Suppl för lekm rev 2023-05-02 2027-05-02
Landskrona stugby- och campingaktiebolag Suppl för lekm rev 2023-05-02 2027-05-02
Landskronahus AB Suppl för lekm rev 2023-05-02 2027-05-02
Karlslunds Bostadsutveckling AB Suppl för lekm rev 2023-05-02 2027-05-02
Stiftelsen J och A Tranchells donationsfond Förtr vald rev ers 2023-01-01 2026-12-31
Landskrona Verksamhetslokaler AB Suppl för lekm rev 2023-05-02 2027-05-02
Stiftelsen Kaptensgårdens Samlingar Förtr vald rev ers 2023-01-01 2026-12-31
Landskronahem Försäljning AB Suppl för lekm rev 2023-05-02 2027-05-02