Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Daniel Engström (SD)

Kontaktinformation

E-post:
daniel.engstrom@landskrona.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2023-02-09 2026-12-31
Karlslunds Bostadsutveckling AB Suppleant 2023-05-02 2027-05-02
Landskrona Fastighetsförvaltning AB Suppleant 2023-05-02 2027-05-02
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kulturnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Landskronahus AB Suppleant 2023-05-02 2027-05-02
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2023-03-09 2026-12-31
AB Landskronahem Suppleant 2023-05-02 2027-05-02
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Landskrona Verksamhetslokaler AB Suppleant 2023-05-02 2027-05-02