Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Torbjörn Brorsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0709470243 (mobil)

Telefon:
0418-470243 (arbete)

Postadress:
STORA STRANDGATAN 21 261 29 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
torbjorn.brorsson@moderaterna.se
torbjorn.brorsson@landskrona.se

Uppdrag (22 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens struktur och klimatfond Ledamot 2023-01-12 2026-12-31
Kommunstyrelsen 1:e vice ordf 2023-01-01 2026-12-31
AB Sydvatten Ombud 2023-05-02 2027-05-02
Föreningen Europakorridoren Ledamot 2023-02-09 2026-12-31
Fastighetsbolaget Kronan 6 Landskrona AB Ledamot 2024-03-25 2025-05-01
Samordningsförbundet Landskrona - Svalöv (FINSAM) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Fastighetsbolaget Kronan 5 Landskrona AB Ledamot 2024-03-25 2025-05-01
Fastighetsbolaget Kronan 3 Landskrona AB Ledamot 2024-03-25 2025-05-01
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Arbetsmarknadsråd Ordförande 2023-02-09 2026-12-31
Skånes kommuner (förbundsmöte) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2023-01-12 2026-12-31
Tillväxt Landskrona AB Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
Landskrona Stadshus AB Ombud 2023-05-02 2027-05-02
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ombud 2023-02-09 2026-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2023-01-01 2026-12-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB Ombud 2023-05-02 2027-05-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordf 2023-01-12 2026-12-31
Individ- och familjenämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-02 2026-12-31
Individ- och familjenämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Landskrona Stadsutveckling AB Ledamot 2024-03-25 2025-05-01