Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Alexander Larsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
alexander.larsson@landskrona.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Individ- och familjenämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Individ- och familjenämndens arbetsutskott Ersättare 2023-01-02 2026-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen Gode män 2023-01-01 2026-12-31