Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Sven Olov Stråmark (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0418-27889 (bostad)

Telefon:
0706-888610 (mobil)

Postadress:
TRÄDGÅRDSGATAN 1 E 261 29 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
sven.stramark@landskrona.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Miljönämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen Gode män 2023-01-01 2026-12-31
Stiftelsen Kaptensgårdens Samlingar Ersättare 2023-09-25 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2023-07-07 2026-10-14