Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Bengt Wikberg (L)

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gode män enligt fastighetsbildningslagen Gode män 2023-01-01 2026-12-31