Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Ulrika Dakouri Spanier (M)

Kontaktinformation

E-post:
ulrika.dakouri@landskrona.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gode män enligt fastighetsbildningslagen Gode män 2023-01-01 2026-12-31