Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Birgitta Wettersand (L)

Kontaktinformation

Postadress:
TULLGATAN 1 B 261 29 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
birgitta.wettersand@landskrona.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Individ- och familjenämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Individ- och familjenämndens arbetsutskott Ersättare 2023-03-23 2026-12-31
Individ- och familjenämndens socialutskott Ordförande 2023-01-02 2026-12-31