Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Alf Erik Bondesson (L)

Kontaktinformation

Telefon:
070-3942558 (mobil)

Postadress:
FRÖJDENBORGSGATAN 21 261 38 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
alf.bondesson@landskrona.se
info@redov.net

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Rederiaktiebolaget Ventrafiken Suppl för lekm rev 2023-05-02 2027-05-02
Stiftelsen J och A Tranchells donationsfond Förtr vald revisor 2023-01-01 2026-12-31
Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten Förtr vald revisor 2023-01-01 2026-12-31
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) Lekmannarevisor 2023-05-02 2027-05-02
Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (LSR) Suppl för lekm rev 2023-05-02 2027-05-02
Kommunrevisionen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31