Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Lena Benediktsson (L)

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kulturnämnden 1:e vice ordf 2023-01-01 2026-12-31
Omsorgsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Landskrona stads tillgänglighetsråd Ersättare 2023-02-09 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kulturnämndens arbetsutskott Ledamot 2023-09-14 2026-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott Ersättare 2023-01-02 2026-12-31
Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten Ledamot 2023-01-01 2026-12-31