Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Eva Örtegren (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0702-188585 (mobil)

E-post:
eva.ortegren@landskrona.se

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Politiskt samråd för färdtjänst Ersättare 2023-02-09 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Samordningsförbundet Landskrona - Svalöv (FINSAM) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Lorens och Lotten Helmers fond Ledamot 2023-02-09 2026-12-31
Kommunalt pensionärsråd Ersättare 2023-02-08 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valutskott Vice ordförande 2022-10-15 2026-10-14
Omsorgsnämnden 2:e vice ordf 2023-01-01 2026-12-31
Landskrona stads tillgänglighetsråd Ersättare 2023-02-09 2026-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott Ledamot 2023-01-02 2026-12-31