Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Alf Andersson (SD)

Kontaktinformation

E-post:
alf.h.andersson@landskrona.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Landskrona Energi Kraft AB Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
Valnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Landskrona Energi Service AB Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
Landskrona Energi AB Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
Stadsbyggnadsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Landskrona stads tillgänglighetsråd Ersättare 2023-09-25 2026-12-31