Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Jessica Olofsson

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Individ- och familjenämnden Personalföreträdare 2023-01-01 2026-12-31