Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Annette Lindberg Mohlin (L)

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Omsorgsnämndens arbetsutskott Ledamot 2023-01-02 2026-12-31
Tillväxt Landskrona AB Ledamot 2023-05-02 2027-05-02
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunalt pensionärsråd Ordförande 2023-02-08 2026-12-31
Landskrona stads tillgänglighetsråd Ordförande 2023-02-09 2026-12-31
Omsorgsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31