Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Ervisa Dani (L)

Kontaktinformation

E-post:
ervisa.dani@landskrona.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2023-01-12 2026-12-31
Utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-27 2026-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Överförmyndaren Ers för överförm 2023-01-01 2026-12-31
Utbildningsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-03-09 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Arbetsmarknadsråd Ledamot 2023-02-09 2026-12-31