Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Gunnar Ottosson (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
073 360 38 96 (mobil)

Postadress:
PILÄNGSRUNDELN 21 D 261 42 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
gunnar.ottosson@brizmor.se
gunnar.ottosson@landskrona.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Hilleshögs Företagspark AB Suppl för lekm rev 2023-05-02 2027-05-02
Kommunrevisionen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Rederiaktiebolaget Ventrafiken Suppl för lekm rev 2023-05-02 2027-05-02
Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (LSR) Lekmannarevisor 2023-05-02 2027-05-02
Tillväxt Landskrona AB Suppl för lekm rev 2023-05-02 2027-05-02
Landskrona Energi AB Lekmannarevisor 2023-05-02 2027-05-02
Landskrona Energi Kraft AB Lekmannarevisor 2023-05-02 2027-05-02