Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Erik Rantzow (SD)

Kontaktinformation

E-post:
erik.rantzow@landskrona.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Stadsbyggnadsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Omsorgsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Skånes kommuner (förbundsmöte) Ersättare 2023-02-27 2026-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott Ledamot 2023-02-08 2026-12-31