Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Monica Persson (S)

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Överförmyndaren Ers för överförm 2023-01-01 2026-12-31