Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Eva Örtegren (S)

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Individ- och familjenämnd 2:e vice ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 - 2018-10-14
Kommunfullmäktiges valutskott Vice ordförande 2006-11-01 - 2018-10-14
Kommunförbundet Skåne (förbundsmöte) Personlig ersättare 2007-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2016-06-22 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för AB Landskronahem Suppleant 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Samordningsförbundet Landskrona - Svalöv (FINSAM) Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31