Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Ibert Härling (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0418-221 92 (bostad)

Postadress:
Norra Infartsgatan 60 A 261 40 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
alfons.harling@glocalnet.net