Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Magnus Sjöstrand (S)