Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Margareta Robinson (C)

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Karlslunds Bostadsutveckling AB Suppl för lekm rev 2020-09-28 - 2023-04-01
Kommunrevision Ledamot 2020-09-28 - 2022-12-31
Landskrona Energi AB Lekmannarevisor 2020-09-28 - 2023-04-01
Landskrona Energi Kraft AB Lekmannarevisor 2020-09-28 - 2023-04-01
Landskrona Energi Service AB Lekmannarevisor 2020-09-28 - 2023-04-01
Rederiaktiebolaget Ventrafiken Lekmannarevisor 2020-09-28 - 2023-04-01
Tillväxt Landskrona AB Suppl för lekm rev 2020-09-28 - 2023-04-01