Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Monica Persson (S)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Överförmyndarnämnd Ers för överförm 2020-01-27 - 2022-12-31