Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Göran Wramfelt (-)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Styrelsen för Rederiaktiebolaget Ventrafiken Ledamot 2014-01-27 - 2019-03-24