Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Håkan F Andersson (S)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunrevision Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för Utvecklingsstiftelsen Förtr vald revisor 2015-03-30 - 2019-03-24