Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Cecilia Hallberg (S)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunstyrelse Ersättare 2016-06-22 - 2018-12-31
Omsorgsnämnd Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för Tillväxt Landskrona AB Ledamot 2016-12-12 - 2019-03-24