Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Ingvar Olsson (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0730 755124 (mobil)

Postadress:
Järnvägsgatan 44 261 36 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
ingvar.olsson7@comhem.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunrevision Ledamot 2015-11-23 - 2018-12-31
Landskrona energi service AB Suppl för lekm rev 2017-10-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona Energi AB Suppl för lekm rev 2015-11-23 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona Energi Kraft AB Suppl för lekm rev 2015-11-23 - 2019-03-24
Styrelsen för Rederiaktiebolaget Ventrafiken Suppl för lekm rev 2015-11-23 - 2019-03-24
Styrelsen för stiftelsen J och A Tranchells donationsfond Förtr vald rev suppl 2015-11-23 - 2018-12-31