Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Lars Ekvall (SD)

Kontaktinformation

E-post:
lars.ekvall@sd.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Individ- och familjenämnd Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2015-11-18 - 2018-10-14
Kommunförbundet Skåne (förbundsmöte) Personlig ersättare 2017-11-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2015-04-27 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2015-04-09 - 2018-12-31
Tillgänglighetsrådet Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31