Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Gunlög Stenfelt (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0418-15017 (bostad)
0733-473157 (mobil)

Postadress:
Öresundsgatan 57 261 38 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
gunlog.stenfelt@landskrona.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ordförande 2015-11-23 - 2018-10-14
Kulturnämnd Ordförande 2016-01-01 - 2018-12-31
Landskrona stads minnesgåvodelegation Ledamot 2015-11-23 - 2018-12-31
Ledningsgrupp för internationella frågor och vänortsfrågor Ledamot 2015-11-23 - 2018-12-31
Styrelsen för Stiftelsen Kaptensgårdens Samlingar Ordförande 2015-11-23 - 2018-12-31