Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Jonas Esbjörnsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0418-470328 (arbete)

Postadress:
Murargränden 7 261 37 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
JONAS.ESBJORNSSON@landskrona.se

Uppdrag (33 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunalråd Kommunalråd 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunalt pensionärsråd Personlig ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 - 2018-10-14
Kommunförbundet Skåne (förbundsmöte) Ombud 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ersättare för ombud 2015-01-22 - 2018-12-31
Kommunstyrelse 2:e vice ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens struktur och klimatfond Ersättare 2017-01-12 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd 2:e vice ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Kronan 1 Suppl för ombud 2017-05-29 - 2019-03-24
Kronan 2 Suppl för ombud 2017-05-29 - 2019-03-24
Kronan 3 Suppl för ombud 2017-05-29 - 2019-03-24
Kronan 5 Suppl för ombud 2017-05-29 - 2019-03-24
Landskrona stads minnesgåvodelegation Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Ledningsgrupp för internationella frågor och vänortsfrågor Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för AB Landskronahem Suppl för ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för AB Sydvatten Suppl för ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för föreningen Europakorridoren Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för Hilleshögs Företagspark AB Vice ordförande 2017-05-29 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona Energi AB Suppl för ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona Energi Kraft AB Suppl för ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona Hamn AB Suppl för ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona Stadshus AB Vice ordförande 2016-12-12 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona Stadsutveckling AB Ledamot 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona stugby- och campingaktiebolag Suppl för ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskronahems Fastighets AB Suppl för ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskronasamverkan AB Suppl för ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskronasamverkan ideell förening Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB Suppl för ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Suppl för ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Nyhamnshus i Landskrona AB Suppl för ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Rederiaktiebolaget Ventrafiken Suppl för ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Tillväxt Landskrona AB Ledamot 2016-12-12 - 2019-03-24