Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Tage Olsin (L)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Individ- och familjenämnd Ersättare 2015-11-23 - 2018-12-31