Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Sven Persson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-450431 (mobil)

E-post:
sveniepersson@gmail.com

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsbyggnadsnämnd Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Teknik- och servicenämnd (tillika trafiknämnd) 1:e vice ordf 2016-08-01 - 2018-12-31