Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Anders Kjellström (S)

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunrevision Vice ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för AB Landskronahem Suppl för lekm rev 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Fastighetsbolaget Silverfältet AB Lekmannarevisor 2017-06-21 - 2019-03-24
Styrelsen för Hilleshögs Företagspark AB Lekmannarevisor 2017-05-29 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona Stadshus AB Lekmannarevisor 2016-12-12 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona stugby- och campingaktiebolag Lekmannarevisor 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskronahem Försäljning AB Lekmannarevisor 2017-06-21 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskronahems Fastighets AB Lekmannarevisor 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Nyhamnshus i Landskrona AB Suppl för lekm rev 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Stiftelsen Kaptensgårdens Samlingar Förtr vald rev suppl 2015-01-01 - 2018-12-31